Главная » 2015 » Май » 26 » Про спільний договір та співробітництво Асоціації та УМО
22:02
Про спільний договір та співробітництво Асоціації та УМО

Пропонуємо вашій увазі тези виступу Олени Боличевої, представниці ВГО «Асоціація

екологічної допомоги» про спільний договір та співробітництво Асоціації та УМО,

що  були заслухані 21 травня 2015 р. на засіданні Президії НАПН України

Актуальність.

В наш час тотальної невизаченості все більшого смислу набуває використання природних системних спільних підстав для співпраці між урядовими та неурядовими організаціями з метою обміну ресурсами та досвідом при вирішенні різноманітних завдань розвитку. Спільний договір та співробітництво ВГО «Асоціація екологічної допомоги» та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» є прикладом реалізації такого плідного сполучення та суспільної діяльності.

ВГО Асоціація екологічної допомоги  прагне просувати вивчення і практику особистісно-орієнтованих технологій та спрямованостей в підготовку майбутніх психологів. Ассоціація підтримує основні науково-дослідні ініціативи та надає послуги для зацікавлених сторін у допомагаючих професіях з метою використання особистісно-орієнтованих засад на практиці. Через відкриття знань, їх синтез і застосування, Асоціація служить в якості позитивного чинника змін у системі післядипломної педагогічної освіти. Діяльність Асоціації здійснюється на принципах, які органічно сполучаються з принципами особистісно-орієнтованої суспільної та громадської взаємодії , а саме: самоорганізації соціальної освітньої екосистеми; екологічності освітнього простору; профіцітарності;  компетентності самосупроводу тощо.

ВГО АЕД було створено за ініціативи випускників УМО різних років і цей факт є результатом реалізації принципу самоорганізації соціальної освітньої екосистеми. В рамках розробки особистісно-орієнтованих напрямків підготовки психологів був заключений договір про співпрацю Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги» та Університету менеджменту освіти.

Напрямки співпраці Асоціації та Університету реалізуються завдяки творчому колективу дослідників з даної теми. Враховано ініціативи, а також створені шляхом самоорганізації творчі групи згідно з актуальними питаннями, які виникають у окремих членів асоціації, членів їх сімей та інших соціальних спільнот.

Так, серед напрямків творчої роботи і науково-пізнавального пошуку були сформульовані наступні:

- Школа екофасилітаціі - як школа найбільш прогресивного напрямку надання професійної психологічної допомоги, та в її рамках - надання безоплатних послуг з психологічної допомоги населенню;

- краудсорсінг для широких верств населення країни або окремих регіонів - проект психологічної взаємодопомоги при надзвичайних подіях і непередбачених ситуаціях;

- тематичні психологічні та тренінгові групи;

- співпраця з міжнародними організаціями та проектами, наприклад в напрямку «Психологія для дорослих»;

- цикл групових робіт та майстер-класів для малого бізнесу, наприклад про екологічність психологічної взаємодії в бізнесі;

- завдяки створенню і постійної присутності в Інтернет-спільнотах, створенню цільових тематичних інтернет-груп, відбувається безперервна циркуляція «живих знань», виникнення і реакції на професійні, наукові, життєві та інші  запити, в тому числі у широкого загалу, представники яких також стають учасниками такої взаємодії;

- співпраця з телеканалами та іншими засобами масової інформації з метою підвищення загальної психологічної культури та грамотності людей;

- з цією ж метою було створено щорічний Форум вчених і практиків «Екопсихея» як майданчик для співпраці фахівців допомагаючих професій різних шкіл і напрямів;

- супервізійні заходи – як самодопомога і допомога іншим фахівцям.

Особистісно орієнтований підхід дозволяє працювати на системному рівні виходячи з принципу персоніфікації, що стає дійсним на підставах першорядної ролі людей в системах, які створені ними у своїх інтересах. Він дозволяє використовувати об'єднуючу, систематизуючу і сприяючу функції систем в інтересах кожного члена. Системні проекти виникають постійно і розвиваються часто спонтанно, що відповідає принципу профіцітарності - достатності умов для творчого висвоєння у суспільній діяльності.

Проведення ряду наукових досліджень у рамках особистісно орієнтованої підготовки студентів психологів системи ППО відображають такі важливі аспекти, як вивчення феномену толерантності до невизначеності, екологічності професійного простору взаємодії, творчого висвоєння та самовираження, персоніфікації професійних знань в процесі підготовки психологів, розвиток особистості психолога тощо. Так,  наприклад, феномен персоніфікації професійних знань в контексті розвитку особистості майбутнього психолога  відображає ступінь визначенності того, як він представляє своєю власною особистістю професію психолог. Це зв’язано, по-перше, зі сприйняттям та усвідомленням власної професійної ідентичності; по-друге – з реалізацією здатності до адекватної та ефективної саморегуляції та самоорганізації в ситуаціях та подіях професійної чи іншої провідної діяльності. Це наша тема дослідження, яка виконана в рамках наукових розробок особистісно-орієнтованого підходу до навчальної діяльності під керівництвом д.пс.н. професора П. В. Лушина.

На базі Асоціації проводяться науково-практичні семінари та  майстер-класи для студентів і психологів УМО. Вони спрямовані на формування професійної усталеності та стійкості  психолога в умовах кризового розвитку подій (14-15гг).  Учасники ставлять такі завдання та запити (з інтернет-групи Р4А):

  • формування власного уявлення про особистісно-орієнтовані стратегії навчання дорослих, які опинилися у кризових життєвих обставинах;
  • персоніфікація знань про недирективне керування груповою навчальною взаємодією;
  • розвиток особистісного потенціалу в умовах групової взаємодії;
  • розвиток навичок до толерантного, емпатичного та безоціночного ставлення в навчальній та позанавчальній взаємодії;
  • формуваня вміння констуювати та розвивати індивідуальні та групові навчальні стратегії;
  • розвиток навички саморегуляції в умовах групової взаємодії.

В результаті реалізації групової взаємодії на принципах екофасилітації та персоніфікації створюються достатні умови для таких досягнень участників, які не реалізуються тільки на індивідуальному рівні.

В рамках умов співдіяльності Асоціації та УМО відбувається проведенння виробничої практики студентів психологів на базі асоціації, завдяки чому вони самі знайомляться із екофасилітативними технологіями, реалізують їх в рамках громадської психологічної служби асоціації.

Також в рамках домовленостей реалізується  спільна організація та проведення професійних заходів по типу щорічного форуму екофасилітаторів «Екопсихея», а також щорічної міжнародної конференції на базі УМО, присвяченій фасілітативному супроводу навчальної професійної діяльності психолога, «студентські читання», коли студенти психологи виступають перед психологами на актуальні теми.

Так, 18-19 травня 2013 в Києві, в Університеті менеджменту освіти відбувся III Всеукраїнський Травневий форум науковців і практиків «Екопсихея» на тему «Психологічна освіта: особисті і соціальні перспективи». Опис події з офіційного сайту: «Метою форуму було обговорити нові напрями і технології сучасної освіти, що сприяють розвитку професійної особистості психолога в умовах глобальних змін психологічної освіти. Предметом дискусії Форуму стало питання про те, як зміни психологічної освіти впливають на особисті та соціальні перспективи професійної підготовки сучасних психологів, їх компетенції, виборі засобів і методів навчання.  Вперше в Україні на єдиному дискусійному майданчику виступили провідні вчені-психологи, практики, представники неформальних навчальних психологічних центрів, інноватори психології та освіти, організатори найбільших психологічних фестивалів та конференцій в Україні, представники психологічних громадських організацій, небайдужих до долі і майбутнього розвитку української психології».

ВИСНОВКИ

Зважаючи на ефективність та плідність співпраці Асоціації та УМО,  видається важливим підтримувати ініціативи УМО по розширенню можливостей формального і неформального сектора освіти. Пропонуємо здійснити оцінку спільної діяльності, як позитивну, практично ефективну і корисну. Вважаємо доцільним підтримати наукові розробки творчого колективу  і сприяти їх впровадженню та поширенню серед громадських професійних організацій.

 

Категория: Об Ассоциации экофасилитаторов | Просмотров: 901 | Добавил: Briviana | Теги: екофасилітація, діяльність психологічної асоціації, співпраця ВАЄД і УМО | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]